11 JUNI 2021 | TROPICAL SUMMER SWAPPARTY

11 JUNI 2021 | TROPICAL SUMMER SWAPPARTY

OMDAT ER AL GENOEG KLEDING OP DE WERELD IS!

(ENGLISH BELOW)

Wauw, we kunnen het bijna niet geloven, maar jullie mogen weer komen tijdens onze kledingswap winkel voor een dag! En deze keer staat helemaal in het teken van tropische sferen, omdat iedereen wel een feestje mist. Dus trek je summer party outfit aan, neem kleding mee waar anderen nog mega blij van worden en we maken er een feestje van!

Ook tijdens deze editie zijn de regels iets aangepast i.v.m. COVID-19

HOE WERKT EEN KLEDINGSWAP BIJ NAAIERIJ?

Koop een ticket (hiervoor krijg je kleding die er mooi uit ziet, gesorteerd is en we maken er een mini feestje van)
Lever je kleding op dinsdag, woensdag of donderdag (tussen 12 en 17) voor de kledingswap in (Kun je niet op deze dagen? Dan kunnen we altijd even een afspraak maken!) Meer inlever tijdens zullen via Insta stories bekend worden gemaakt.
Lever 5 of meer kledingstukken in. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met genoeg stukken naar huis gaat.
Neem alleen kleding mee die schoon en netjes is en die je zelf nog echt leuk vindt, maar niet meer draagt. Kleding waarvan je zelf denkt dat anderen hier blij mee zullen zijn. We controleren alle kleding wanneer je je tas inlevert.
Onder kleding verstaan wij: broeken, t-shirts, vesten, truien, jassen, blouses (dus geen: sokken, onderbroeken, sokken, bikini’s, bh’s, u know what we mean). Heb je al 5 stuks kleding, dan mag je extra altijd nog bikini’s, sieraden of schoenen inleveren.
Bij het inleveren van je kleding krijg je een strippenkaart. Met deze strippenkaart kun je maximaal 5 stuks meenemen. De strippenkaart laat je stempelen bij de kassa voordat je weggaat. Heb je minder dan 5 stuks meegenomen naar huis? Dan kun je de stempelkaart bij onze volgende kledingswap weer gebruiken!

In totaal hebben we 8 tijd slots van allemaal drie kwartier. Er mogen 6 mensen per tijdslot naar binnen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk binnen zijn en we ons kunnen houden aan de COVID-19 richtlijnen. Natuurlijk hangen we bij elke ronde weer nieuwe items op, zodat niet de eerste groep al de goodies krijgen.
De tijd slots zijn;
– 14.00u – 14.45u
– 14.45u – 15.30u
– 15.30u – 16.15
– 16.15u – 17.00
– 17.00u – 17.45
– 17.45u – 18.30
– 18.30u – 19.15
– 19.15u – 20.00u
Nadat je een ticket hebt gekocht krijg je een bevestigingsmail, waarin je je kunt aanmelden voor een bepaald tijdsslot. Iedereen moet zich apart aanmelden voor een tijdsslot, dus je kunt niet in de opmerkingen iemand aanmelden. Heb je een ticket voor een vriend(in) gekocht? Stuur dan ook hem/haar de link om zich in te schrijven.
We gaan door tot 20u. Daarna verzamelen wij de overgebleven kleding en deze worden gedoneerd aan een goed doel, zodat ook deze kleding een mooie bestemming krijgt. Ook kijken we of we een deel van de kleding nog kunnen ophangen aan ons permanente Swaprek of kunnen Upcyclen.

BELANGRIJK!

Koop een kaartje! Onze vorige swaps waren helemaal uitverkocht, dus be quick! TICKETLINK (Tickets gaan vrijdag in de verkoop)
Lever de week van tevoren je kleding in
Meld je aan voor een tijd slot! Je krijgt een mail als je een kaartje hebt besteld en daarin staat de link om je in te schrijven.
Adres: Boekhorststraat 161 in Den Haag
Het event is voor iedereen!

Wow, we can hardly believe it, but we are organising again our clothing swap shop for a day! And this time it is all about tropical atmospheres because everyone misses a party. So put on your summer party outfit, bring clothes that make other people super happy and we’ll make it a party!

During this edition, the rules have also been slightly adjusted because of COVID-19

HOW DOES A CLOTHING SWAP AT NAAIERIJ WORK?

Buy a ticket (includes neat, sorted clothes that look nice and we make it a mini party)
Hand in your clothes on Tuesday, Wednesday or Thursday before the clothing swap event (If you cannot do this on these days, we can always make an appointment!)
Turn in 5 or more items of clothing. This way we can ensure that everyone goes home with enough pieces.
Only bring clothes that are clean and tidy and that you really like, but no longer wear. We check all clothing when you hand in your bag with clothing.
By clothing we mean: pants, t-shirts, cardigans, sweaters, jackets, blouses (so no: socks, underpants, socks, bikinis, bras, you know what we mean). If you already have 5 pieces of clothing, you can always add bikinis, jewelry or shoes as extra pieces.
You will receive a stamp card when you hand in your clothing. With this card you can take a maximum of 5 pieces with you. The card can be stamped at the cash register before you leave. Did you take less than 5 pieces home? Then you can use the stamp card again at our next clothing swap!

In total we have 5 time slots of one hour each. This way we can ensure that there are not too many people inside at the same time and we can adhere to the COVID-19 guidelines. Of course we hang up new items with every round, so that not the first group gets all the goodies.
The time slots are;
– 14.00u – 14.45u
– 14.45u – 15.30u
– 15.30u – 16.15
– 16.15u – 17.00
– 17.00u – 17.45
– 17.45u – 18.30
– 18.30u – 19.15
– 19.15u – 20.00u
After you have bought a ticket you will receive a confirmation email, in which you can register for a specific time slot. Everyone has to sign up separately for a time slot, so you can’t sign someone up in the comments.
We continue until 8 pm. Then we collect the remaining clothes and these are donated to charity, so that these clothes also get a nice destination. We are also looking at, whether we can still hang some of the clothing at our permanent Swap rack or upcycle it.

IMPORTANT!

Buy a ticket! Our previous swaps were completely sold out, so be quick! TICKETLINK: (from friday 28th of May)
Hand in your clothes in advance
Sign up for a time slot
Address: Boekhorststraat 161 in The Hague
The event is for everyone!

Nog geen reacties

Reactie plaatsen

nl_NLDutch