17 JUNI 2021 | TSH X NAAIERIJ | BYE BYE STUDENT SWAP

17 JUNI 2021 | TSH X NAAIERIJ | BYE BYE STUDENT SWAP

(English below)

Het studentenjaar loopt bijna ten einde, de laatste tentamens worden gemaakt, scripties worden geschreven en daarna klaar voor de zomervakantie! Zo ook voor de studenten van het student hotel die vanuit andere steden of landen in Den Haag zijn neergestreken om hun grenzen te verleggen. Nu ze weer bijna terug naar huis gaan en niet alles mee naar huis kunnen nemen, blijven er altijd een hoop spullen liggen. Waaronder ook een hoop kleding. Kleding waar voorheen niets mee werd gedaan, maar daar gaat verandering inkomen!

BYE BYE STUDENT SWAP

Zo organiseren de student hotel en de Naaierij: Bye Bye Student Swap. Een Kledingswap evenement in de Student Hotel met internationale allure. Denk groots, denk kleding uit verschillende landen en natuurlijk niet te vergeten; drankjes aan het eind 😏 De swap is voor iedereen toegankelijk. Voor studenten van de Student hotel gratis, maar jij kunt een kaartje kopen! Wacht niet te lang, want dit wordt natuurlijk een feest!

Datum: 17 juni 2021

Locatie: Student Hotel

Tijden: 13 – 17 (tijdslot reserveren via de mail)

HOE WERKT DE KLEDINGSWAP?

* Koop een ticket via de Naaierij Eventbrite (hiervoor zorgen wij dat de kleding er mooi uit ziet, gesorteerd aan rekken hangt en we maken er een mini feestje van)

* Lever je kleding de week voor de kledingswap in op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 9u en 17u bij The Student Hotel

* Lever 5 of meer kledingstukken in. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met genoeg stukken naar huis gaat.

* Neem alleen kleding mee die schoon en netjes is en die je zelf nog echt leuk vindt, maar niet meer draagt. Kleding waarvan je zelf denkt dat anderen hier blij mee zullen zijn. We controleren alle kleding wanneer je je tas inlevert.

* Onder kleding verstaan wij: broeken, t-shirts, vesten, truien, jassen, blouses (dus geen: sokken, onderbroeken, sokken, bikini’s, bh’s, u know what we mean). Heb je al 5 stuks kleding, dan mag je extra altijd nog bikini’s, sieraden of schoenen inleveren.

* Hoe leuker de kleding is die je inlevert, hoe leuker de kledingswap voor iedereen gaat worden!

* Bij het inleveren van je kleding krijg je een strippenkaart. Met deze strippenkaart kun je maximaal 5 stuks meenemen. De strippenkaart laat je stempelen bij de kassa voordat je weggaat. Heb je minder dan 5 stuks meegenomen naar huis? Dan kun je de stempelkaart bij onze volgende kleding swap weer gebruiken!

* In totaal hebben we 5 tijdslots van allemaal drie kwartier. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk binnen zijn en we ons kunnen houden aan de COVID-19 richtlijnen. Natuurlijk hangen we bij elke ronde weer nieuwe items op, zodat niet de eerste groep al de goodies krijgt.

* De tijd slots zijn;

1 – 13.00u – 13.45u

2 – 13.45u – 14.30u

3 – 14.30u – 15.15u

4 – 15.15u – 16.00u

5 – 16.00u – 17.00u

Nadat je een ticket hebt gekocht krijg je een bevestigingsmail, waarin je je kunt aanmelden voor een bepaald tijdslot. Iedereen moet zich apart aanmelden voor een tijdslot, dus je kunt niet in de opmerkingen iemand aanmelden.

* We gaan door tot 17u. Daarna verzamelen wij de overgebleven kleding en deze worden gedoneerd aan een goed doel, zodat ook deze kleding een mooie bestemming krijgt. Ook kijken we of we een deel van de kleding nog kunnen ophangen aan ons permanente Swaprek of kunnen Upcyclen.

BELANGRIJK!

* Koop een kaartje! Onze vorige swaps waren helemaal uitverkocht, dus be quick 🙂

* Lever van tevoren je kleding in (de week voor de kledingswap op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 9u en17u bij The Student Hotel )

* Meld je aan voor een tijdslot via de bevestigingsmail die je krijgt.

* Adres: The Student Hotel (Hoefkade 9, 2226 EN Den Haag)

* Het event is voor iedereen!

……………………………………………………

The student year is almost coming to an end, the last exams are being made, theses are being written and then it’s time for the summer holidays! This also applies to the students of the student hotel who have come to The Hague from all over the world to expand their boundaries. Now that they are almost going back and can’t take everything home, there is always a lot of stuff left behind. Including a lot of clothes. Clothes that were previously not used, but we are ready to make a change!

BYE BYE STUDENT SWAP

For example, the student hotel and the Naaierij are organizing: Bye Bye Student Swap. A Clothing Swap event in the Student Hotel with international allure. Think big, think about clothes from different countries and of course don’t forget; drinks at the end 😏 The swap is open to everyone. Free for students of the Student hotel, but you can buy a ticket! Don’t wait too long, because this will, of course, be a party!

Date: June 17, 2021

Location: Student Hotel

Times: 13 – 17 (book time slot by email)

* Buy a ticket! All our swaps were completely sold out, so be quick!

* Hand in your clothes in the week before the swap on Tuesday, Wednesday or Thursday at The Student Hotel (9u – 17u)

* Turn in 5 or more items of clothing. This way we can ensure that everyone goes home with enough pieces.

* Only bring clothes that are clean and tidy and that you really like, but no longer wear. Clothing that you think others will be happy with. WE CHECK ALL YOUR CLOTHES!

* By clothing we mean: pants, t-shirts, cardigans, sweaters, jackets, blouses (so no: socks, underpants, socks, bikinis, bras, you know what we mean). If you already have 5 pieces of clothing, you can always add bikinis, jewelry or shoes.

* You will receive a strip card when you hand in your clothing. With this card you can take a maximum of 5 pieces with you. The strip card can be stamped at the cash register before you leave. Did you take less than 5 pieces home? Then you can use the stamp card again at our next clothing swap!

* In total we have 5 time slots of all 45 minutes.

This way we can ensure that there are not too many people inside at the same time and we can comply with the COVID-19 guidelines. Of course we hang up new items with each round, so that not the first group gets all the goodies.

* The time slots are;

1 – 13.00u – 13.45u

2 – 13.45u – 14.30u

3 – 14.30u – 15.15u

4 – 15.15u – 16.00u

5 – 16.00u – 17.00u

* When you bought a ticket you will receive a confirmation email, in which you can register for a specific time slot. Everyone has to sign up separately for a time slot, so you can’t sign someone up in the comments.

* We continue until 17.00u. Then we collect the remaining clothes and these are donated to charity, so that these clothes also get a nice destination. We are also looking at whether we can still use some of the clothing on our permanent Swap rack or upcycle them.

IMPORTANT!

* Buy a ticket! Our previous swaps were completely sold out, so be quick!

* Hand in your clothes in the week before the swap on Tuesday, Wednesday or Thursday at The Student Hotel (9u – 17u)

* Sign up for a time slot, you can find the link in your confirmation email.

* Address: The Student Hotel (Hoefkade 9, 2226 EN Den Haag)

* The event is for everyone!

Nog geen reacties

Reactie plaatsen

nl_NLDutch