20 AUGUSTUS 2021 | (NO) FESTIVAL EDITION KLEDINGSWAP

20 AUGUSTUS 2021 | (NO) FESTIVAL EDITION KLEDINGSWAP

OMDAT ER AL GENOEG KLEDING OP DE WERELD IS!

(ENGLISH BELOW)

Well, dat is balen. Festival seizoen 2021, daar ging afgelopen week een streep doorheen. Wij hadden zo veel zin in Lowlands & Down the Rabbithole, BALEN!

Daarom, organiseren wij op 20 augustus onze (no) festival edition kledingswap!

Dus trek je festival outfit aan, wij zorgen voor de volledige festival ervaring. Denk tenten, glitters, muziek en heel veel kleding 🎪✨ = dus fissa 🍾

HOE WERKT EEN KLEDINGSWAP BIJ NAAIERIJ?

Koop een ticket (hiervoor krijg je kleding die er mooi uit ziet, gesorteerd is en we maken er elke keer weer een mini feestje van)
Lever je kleding op dinsdag, woensdag of donderdag (tussen 12 en 17) voor de kledingswap in (Kun je niet op deze dagen? Dan kunnen we altijd even een afspraak maken!) Meer inlever momenten zullen we via Insta stories bekend worden gemaakt.
Lever 5 of meer kledingstukken in. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met genoeg stukken naar huis gaat.
Neem alleen kleding mee die schoon en netjes is en die je zelf nog echt leuk vindt, maar niet meer draagt. Kleding waarvan je zelf denkt dat anderen hier blij mee zullen zijn. We controleren alle kleding wanneer je je tas inlevert.
Onder kleding verstaan wij: broeken, t-shirts, vesten, truien, jassen, blouses (dus geen: sokken, onderbroeken, sokken, bikini’s, bh’s, u know what we mean). Heb je al 5 stuks kleding, dan mag je extra altijd nog bikini’s, sieraden of schoenen inleveren.
Bij het inleveren van je kleding krijg je een strippenkaart. Met deze strippenkaart kun je maximaal 5 stuks meenemen. De strippenkaart laat je stempelen bij de kassa voordat je weggaat. Heb je minder dan 5 stuks meegenomen naar huis? Dan kun je de stempelkaart bij onze volgende kledingswap weer gebruiken!

In totaal hebben we 8 tijd slots van allemaal drie kwartier. Er mogen 6 mensen per tijdslot naar binnen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk binnen zijn en we ons kunnen houden aan de COVID-19 richtlijnen. Natuurlijk hangen we bij elke ronde weer nieuwe items op, zodat niet de eerste groep al de goodies krijgen.
De tijd sloten zijn;
– 13.00u – 13.45u
– 13.45u – 14.30u
– 14.30u – 15.15u
– 15.15u – 16.00u
– 16.00u – 16.45u
– 17.30u – 18.15u
– 18.15u – 19.00u
Nadat je een ticket hebt gekocht krijg je een bevestigingsmail, waarin je je kunt aanmelden voor een bepaald tijdsslot. Iedereen moet zich apart aanmelden voor een tijdsslot, dus je kunt niet in de opmerkingen iemand aanmelden. Heb je een ticket voor een vriend(in) gekocht? Stuur dan ook hem/haar de link om zich in te schrijven.
We gaan door tot 19u. Daarna verzamelen wij de overgebleven kleding en deze worden gedoneerd aan een goed doel, zodat ook deze kleding een mooie bestemming krijgt. Ook kijken we of we een deel van de kleding nog kunnen ophangen aan ons permanente Swaprek of kunnen Upcyclen.

BELANGRIJK!

Koop een kaartje! Onze vorige swaps waren helemaal uitverkocht, dus be quick! TICKETLINK (Tickets gaan vrijdag in de verkoop)
Adres: Boekhorststraat 161
Lever de week van tevoren je kleding in
Meld je aan voor een tijd slot! Je krijgt een mail als je een kaartje hebt besteld en daarin staat de link om je in te schrijven.
Het event is voor iedereen!

Well, that sucks. Bye bye, Festival season 2021! We were so looking forward to Lowlands & Down the Rabbithole, But that ain’t happening!

That’s why we are organizing our (no) festival edition clothing swap on August 20th!

So put on your festival outfit, we’ll take care of the full festival experience. Think tents, glitter, music and lots of clothes 🎪✨ = so that’s fissa 🍾

HOW DOES A CLOTHING SWAP AT NAAIERIJ WORK?

Buy a ticket (includes neat, sorted clothes that look nice and we make it a mini party)
Hand in your clothes on Tuesday, Wednesday, or Thursday before the clothing swap event (If you cannot do this on these days, we can always make an appointment!)
Turn in 5 or more items of clothing. This way we can ensure that everyone goes home with enough pieces.
Only bring clothes that are clean and tidy and that you really like, but no longer wear. We check all clothing when you hand in your bag with clothing.
By clothing we mean: pants, t-shirts, cardigans, sweaters, jackets, blouses (so no: socks, underpants, socks, bikinis, bras, you know what we mean). If you already have 5 pieces of clothing, you can always add bikinis, jewelry, or shoes as extra pieces.
You will receive a stamp card when you hand in your clothing. With this card, you can take a maximum of 5 pieces with you. The card can be stamped at the cash register before you leave. Did you take less than 5 pieces home? Then you can use the stamp card again at our next clothing swap!

In total, we have 5-time slots of one hour each. This way we can ensure that there are not too many people inside at the same time and we can adhere to the COVID-19 guidelines. Of course, we hang up new items with every round so that not the first group gets all the goodies.
De time slots are;
– 13.00u – 13.45u
– 13.45u – 14.30u
– 14.30u – 15.15u
– 15.15u – 16.00u
– 16.00u – 16.45u
– 17.30u – 18.15u
– 18.15u – 19.00u
After you have bought a ticket you will receive a confirmation email, in which you can register for a specific time slot. Everyone has to sign up separately for a time slot, so you can’t sign someone up in the comments.
We continue until 8 pm. Then we collect the remaining clothes and these are donated to a charity, so that these clothes also get a nice destination. We are also looking at, whether we can still hang some of the clothing at our permanent Swap rack or upcycle it.

IMPORTANT!

Buy a ticket! Our previous swaps were completely sold out, so be quick! TICKET LINK: (from Friday 28th of May)
Hand in your clothes in advance
Sign up for a time slot
The event is for everyone!
Adress: Boekhorststraat 161

Nog geen reacties

Reactie plaatsen

nl_NLDutch