11/02 | THE LOVE SWAP (for yourself & your clothes)

11/02 | THE LOVE SWAP (for yourself & your clothes)

14 februari staat bekend als dag van de liefde. De dag dat we de liefde vieren door nieuwe cadeau’s te geven, liefst zo groot mogelijk. ❤️

Maar is dit nou echt de manier? Volgens ons kun je ook je liefde laten zien door juist iets te geven wat niet nieuw is. Iets wat al een leven heeft gehad, dus al waarde voor jou heeft en nog meer als je het doorgeeft. Misschien zit er aan je cadeau wel een hele mooie herinnering of gek verhaal, dit maakt een cadeau veel waardevoller, vinden wij, dan iets nieuws uit de winkel.

We organiseren daarom op 11 februari een swap, zodat je een mooi cadeau of een outfit kunt komen swappen. Zo kun je van tevoren al iets leuks scoren, of op deze dag gezellig samen komen winkelen. Want waarom zouden we persé op 14 februari de liefde vieren, dit kan natuurlijk elke dag van de week 🙂 ❤️

Kom gezellig met je lover, beste vriendin of kom alleen voor de selflove, want liefde willen we allemaal, ook onze planeet! 🌍

Tijdens de kledingswap is ons repaircafé ook geopend! Zo kun je meteen het item dat je hebt geswapt aanpassen, zodat het perfect bij je past. Natuurlijk kun je dit ook door ons laten doen 🙂

Hoe werkt een kledingswap van de Naaierij?

1. Koop een Ticket 🎫

2. Schrijf je in voor een tijdslot via de link in je bevestigingsmail.

2. Zoek je kleding uit 👘 En kies (minstens) 5 items uit die je wilt inleveren. Zorg ervoor dat het mooie items zijn waar jij ook nog blij van zou worden. Hoe leuker de items zijn die je inlevert, hoe leuker de swap wordt! Heb je ook accessoires die je wilt inleveren? Dat mag, alleen tellen ze niet mee voor de 5 verplichte items.

3. Lever je kleding de weken voor het event in bij de Naaierij, wij zorgen dat alles bij Haags Hoog terecht komt! (2 t/m 10 februari, check onze openingstijden!) 📅 Kun je echt niet op deze tijdstippen? Dan kunnen we altijd wat regelen. Na het inleveren krijg je een strippenkaart, neem deze mee naar het event.

4. Kom (samen met een vriend(in)) naar het event bij de Naaierij. Iedereen is welkom!! ✨ Waan je in een swap walhalla, want wij hebben alle kleding mooi opgehangen en gestreken.

5. Je past en zoekt 5 items uit om mee naar huis te nemen 👯 Hiervoor kun je je stempelkaart laten aftekenen. Heb je strippen over? Dan kun je die nog bij ons volgende event of permanente swaprek inleveren.

6. Je gaat blij en voldaan naar huis 🔥

Enthousiast geworden? Snappen we! Bestel nu je ticket!

– Adres: Naaierij. Boekhorststraat 161, Den Haag

 

February 14 is known as the day of love. The day we celebrate love by giving new gifts, preferably as big as possible.

But is this really the way? We think you can also show your love by giving something to someone that is not new. Something that has already had a life, so already has value. Maybe your gift has a very nice memory or crazy story, this makes a gift much more valuable, we think, than something new from the store.

We are therefore organizing a clothing swap on February 11, so that you can come and swap a nice gift or an outfit. This way you can score something nice in advance, or come shopping together on this day. Because why should we necessarily celebrate love on February 14, this is of course possible every day of the week 🙂

Come with your lover, best friend or just come for the selflove. Because we all want love, including our planet!

Our repair café is also open during the clothing swap! This way you can immediately adjust the item you have swapped so that it fits you perfectly. Of course you can also let us do this 🙂

 

How does a Naaierij clothing swap work?

 

1. Buy a Ticket

2. Register for a time slot via the link in your confirmation email.

3. Sort out your clothes  And choose (at least) 5 items you want to hand in. Make sure they are beautiful items that would also make you happy. The more fun the items you hand in, the more fun the swap will be!

4. Hand in your clothes the week before the event (2 t/m 10 February , check our opening times )  Are you really not able to attend these times? Then we can always arrange something. After handing in your clothes, you will receive a strip card, and take it with you to the event.

5. Come to the event (together with a friend) at Naaierij Imagine yourself in a swap wonderland, because we have hung and ironed all the clothes beautifully.

6. You try on and choose 5 items to take home  You can have your stamp card signed for this. Do you have any strips left? Then you can still hand it in at our next event or permanent swap rack.

7. You will go home happy and satisfied 

Got excited? We know! Order your ticket now!

– Address: Naaierij. Boekhorststraat 161, Den Haag

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen

nl_NLDutch