NO BLACK FRIDAY SWAP | ZATERDAG 25 NOVEMBER (11u – 16.30u)

NO BLACK FRIDAY SWAP | ZATERDAG 25 NOVEMBER (11u – 16.30u)

(english below)

De No Black Friday Kledingswap – een tegengeluid in een wereld van overconsumptie. Waarom zouden we meegaan in de waanzin van Black Friday, waar winkels schreeuwen om onze aandacht met verleidelijke kortingen op kleding die we vaak helemaal niet nodig hebben?

De waarheid is dat er al meer dan genoeg kleding op deze planeet is. Onze kasten puilen uit, en toch blijven we nieuwe stukken kopen, vaak impulsief en zonder na te denken over de gevolgen voor het milieu en de arbeiders in de mode-industrie.

Maar wat als we dit jaar een andere weg inslaan? Laten we de kledingswap omarmen, een eenvoudig en krachtig alternatief voor Black Friday. In plaats van veel geld uit te geven aan nieuwe kledingstukken, kunnen we ons oude kledingstukken ruilen met anderen en nieuwe schatten vinden in de garderobe van iemand anders.

Dit is niet alleen een kans om jezelf te trakteren op nieuwe outfits, maar ook een manier om bewuster om te gaan met mode. Door te ruilen en te delen verminderen we verspilling, verminderen we de vraag naar nieuwe productie en verminderen we de druk op onze planeet.

Dus, sluit je aan bij de No Black Friday Kledingswap-beweging. Laat de wereld zien dat er een betere manier is om met kleding om te gaan. Laten we samen een verschil maken en onze waarden van duurzaamheid en bewust consumeren in de praktijk brengen. Samen kunnen we de wereld van de mode veranderen, één kledingstuk per keer.

Doe jij ook mee 25 november?

The No Black Friday Clothing Swap – a counter-voice in a world of overconsumption. Why should we join in the madness of Black Friday, where stores scream for our attention with tempting discounts on clothes that we often don’t need?

The truth is, there is already more than enough clothing on the planet. Our closets are overflowing, and yet we continue to buy new pieces, often impulsively and without thinking about the consequences for the environment and the workers in the fashion industry.

But what if we take a different path this year? Let’s embrace the clothing swap, a simple and powerful alternative to Black Friday. Instead of spending a lot of money on new clothes, we can swap our old clothes with others and find new treasures in someone else’s wardrobe.

This is not only an opportunity to treat yourself to new outfits, but also a way to be more fashion conscious. By exchanging and sharing we reduce waste, reduce the demand for new production and reduce the pressure on our planet.

So, join the No Black Friday Clothing Swap movement. Show the world that there is a better way to handle clothes. Let’s make a difference together and put our values of sustainability and conscious consumption into practice. Together we can change the world of fashion, one garment at a time.

> Tickets and more info click here!

ADRES

Meer NAaierij

Exploring the Paradox of Fashion 25 oktober staan we op de Dutch Design Week om je meer te vertellen over kledingreparatie. Want waarom zijn wij begonnen met de Naaierij en wat wil

Nog geen reacties

Reactie plaatsen

nl_NLDutch